Služby


Návrh dispečerského řízení pro fotovoltaické elektrárny


Navrhneme vlastní dispečerské řízení na váš systém a datovou komunikaci mezi jednotlivými prvky FVE a dispečerského řízení. Podáme žádost na příslušnou distribuční společnost na schválení projektové dokumentace a s tím spojenou komunikaci.

Instalace dispečerského systému

s

Dodáváme vlastní rozvaděče, vlastní komponenty pro dispečerské řízení a provádíme kompletní elektroinstalaci celého zařízení. Provádíme parametrizaci dispečerského řízení v souladu s podmínkami EG.D, ČEZ Distribuce či PREdistribuce. 

Uvádění do provozuCelý systém uvedeme do provozu a vyzkoušíme jeho funkčnost. Rovněž provádíme funkční zkoušky a komunikaci s distribuční společností.

Nadstavbové služby


Napojíme střídače na monitoring výrobce, či vlastní monitoring klienta. Vyměníme měřící transformátory proudu a napětí. Pomůžeme při žádosti UTP/ÚPOS.