Technické detaily


Dispečerské řízení

Realizujeme dispečerská řízení, které jsou v souladu s aktuální přílohou 4 pravidel provozovaní distribučních společností vydané ERÚ a podmínkami distribučních společností EG.D, ČEZ DS a PREdistribuce. Naše dispečerské řízení také splňuje IEC 60870-5-104 a kyberbezpečnost dle IEC 62443. 

Dodávky rozvaděčů

Dodáváme si vlastní rozvaděče, do kterých instalujeme prvky pro dispečerské řízení a rozvaděče pro prvky měření a regulace.

Řídící systémy

Navrhujeme a instalujeme systémy pro měření a regulaci, které jsou potřebné pro plnění podmínek distribučních společností a zároveň ho mohou využ´ít klienti i pro svou vlastní potřebu.

Realizace datových sítí

Zapojujeme datové sítě za účelem propojení komunikace mezi jednotlivými řídicími prvky systémů nebo propojení střídače pro sběr dat.